Thursday, April 3, 2008

भाव ...

(Copyrights च्या भानगडीमुळे मागचा फोटो काढावा लागला ...
हा नवा स्टॉक.)

हॉलीवूडच्या साईनच्या पुढे पोज देणारी ही मुलगी ... (हॉलीवूड साईनच्या फोटोमधे काही फारशी मजा नाही आली ... म्हणून तो नाही लावत आहे!)


पुढचे २ फोटो डिस्ने मधले ... दोघीही एकदम out of the world. दोघींच्याही चेहऱयावरचे भाव अप्रतीम!! कॅमेराच्या १२ x झूमचा पुरेपुर वापर. ईथे म्हणे लोकाना आवडत नाही बीन विचारता फोटो काढायला. आणि सांगून असे फोटो येत नाहीत. म्हणून ऊगाच कॅमेरा डोळ्याला लावून फिरावे लागले. तिकडे तिने मान वळवली आणि ईकडे मी फोटो काढला.आणि हा एक. विलक्षण काहीतरी भाव आहेत यात.

झूम कॅमेरा झिंदाबाद!

आणखीही काही आहेत ... करेन लवकरच पोस्ट