Wednesday, December 5, 2007

Twin Photos

कधी फोटोचा जुडवा पाह्यलाय का?

काही वर्षांपुर्वी जकर्तामधल्या अंचोल बीच वर एक मस्त फोटो काढलेला ...

परवा एकदम तसाच सीन परत दिसला ...! असा की वाटावे ये शायद पेहले देखा है ... शायद पिछले जनम मे!! हा दुसरा फोटो सॅनफ्रान्सीस्को मधला ... पीअर ३९ वरून घेतलेला.


एकदम पुरानी यादे ताजा करणारा फोटो. का कोणास ठाऊक पण दोनही फोटो ऊगाचच गंभीर वाटतात.